Exempel på arbetsuppgifter:

Ekonomisk och juridisk rådgivning

Företagsledningsfrågor och organisation

Skattetvister

Tvister mellan företag

Livsmedelsföretag och livsmedelslagen

Skadeståndskrav mot kommuner och stat på grund av felaktig myndighetsutövning

Organisation av redovisningssystem

Bolagsbildningar

Företagsnedläggning, omstrukturering och konkurs

 

 

 

 

 

 

När ditt företag behöver

kvalificerad hjälp

 

Att leda ett företag när allt går bra kan många. Men alla företag hamnar i akuta  kritiska situationer någon gång. Det är när en kris uppstår som företagsledningen ställs inför hårda prov. Då är det nödvändigt anlita extern kompetens. Men hjälpen är alltid nära.

 

Sedan 1978 har jag arbetat med rådgivning till mindre och medelstora företag. Som ”bolagsdoktor” rycker jag ut för att lösa alla typer av problem, ekonomiska och juridiska. Min erfarenhet omfattar de flesta problemområden en företagare kan stöta på. Det jag inte själv har möjlighet att göra kan någon av mina samarbetspartners klara.

Ingen företagare kan allt. Det är viktigt att ha rådgivare nära om företaget mår dåligt. När du som företagare råkar ut för övergrepp från stat eller kommun behöver du ett ombud som kan och orkar företräda dig och gå till motangrepp.

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om hur vi tillsammans kan lösa dina och ditt företags problem.

Epost: aldemo@aldemo.se

Telefon: 018 490 23 10